Ένα ιστορικό γεγονός

Το πρώτο συνέδριο για τις επενδύσεις Impact στην Ελλάδα είναι μία διεθνής διοργάνωση-ορόσημο. Έλληνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα βιωσιμότητας και επενδύσεων Impact, ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές, καθώς και επιχειρηματίες και διαχειριστές κεφαλαίων ΕΠΚΑ θα αναπτύξουν συνεργασίες και θα ενημερώσουν το κοινό γύρω από αυτή την επαναστατική μεθοδολογία που έχει θέσει νέα πρότυπα στις επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ελλάδα: ένας προορισμός με μεγάλη απήχηση

Το πρώτο Συνέδριο Επενδύσεων Επιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα για να προβάλλει την τεράστια δυναμική των ΕΠΚΑ στη χώρα μας και τοποθετώντας επίσημα την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των Επενδύσεων Impact.

Previous slide
Next slide

1st Hellenic Impact Investing Conference 2023

Το 1ο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα
με θέμα την αειφορία και τις ΕΠΚΑ
με στόχο την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας

Πλοήγηση

Γενικά:

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσο αφορά σε ξένες επενδύσεις και αποτελεί ιδανικό προορισμό για έργα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ελάτε μαζί μας στο πρώτο διεθνές συνέδριο για το Impact Investing στην Ελλάδα!

Το HIIN, το Ελληνικό Δίκτυο ΕΠΚΑ, η SGT – Tsomokos Communications και η Phenix Capital Group ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν διεθνή εμπειρία και καταξιωμένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, στο 1ο Ελληνικό Συνέδριο Επενδύσεων Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος.

Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2023

Τοποθεσία: Μπενάκη, Αθήνα Ελλάδα.
Στόχοι:

Ανάλυση και συζητήσεις για τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις στη βιωσιμότητα και στις επενδύσεις ΕΠΚΑ

Αντιμετώπιση των επειγουσών διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων

Συμμετοχή της Ελλάδας στην παγκόσμια άνοδο των επενδύσεων Impact

Συμμετοχή νέων χωρών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην παγκόσμια κοινότητα επενδύσεων Impact

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα ακόμη έναυσμα για την ταχύτερη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία

Ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ επενδυτών με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στις ΕΠΚΑ

Πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών με ενεργό συμμετοχή και παραγωγικό διάλογο

Θεματικές Ενότητες & Περιεχόμενο

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν οι νέες τάσεις της αειφόρου ανάπτυξης και των επενδύσεων Impact (Επενδύσεις Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος ΕΠΚΑ)
Η φιλοσοφία της εκδήλωσης αντικατοπτρίζει τόσο τα θέματα όσο και τους διοργανωτές πίσω από αυτήν.

Ενεργειακή Αυτονομία Κλιματική Αλλαγή και τάσεις στην Βιώσιμη Παραγωγή Ενέργειας, Υποδομές, Τεχνολογίες και Ενεργειακές Κοινότητες

Διατροφική Ασφάλεια & Βιοποικιλότητα Βιώσιμη Καλλιέργεια και Παραγωγή Τροφίμων, λύσεις που βασίζονται στη Φύση, Αναδάσωση

Γαλάζια Οικονομία (Blue Economy) Πράσινη Ναυτιλία, Βιώσιμος Τουρισμός, βΒιώσιμη Υδατοκαλλιέργεια, Παράκτιες Υποδομές

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ο ρόλος της στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην ισότητα των φύλων, στον πολιτισμό και στην κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη
Impact Grassroots : Νεοφυείς ΕΠΚΑ Επιτάχυνση των νεοφυών επιχειρήσεων (Start-Ups) και στρατηγικές επιχειρηματικού κεφαλαίου για την κλιμάκωση και πρόοδο των επιχειρήσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο

Παγκόσμιες Επενδύσεις Impact Δημιουργία νέων οικοσυστημάτων ΕΠΚΑ σε νέες αγορές, το παράδειγμα της Ελλάδας

Προώθηση των ΕΠΚΑ Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών, των ΜΚΟ, των φιλάνθρωπων επιχειρηματιών, των επενδυτικών θερμοκοιτίδων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Που απευθύνεται το 1ο συνέδριο για τις ΕΠΚΑ

Στο 1ο Hellenic Impact Conference θα συμμετάσχει το εγχώριο επενδυτικό οικοσύστημα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διεθνείς εμπειρογνώμονες, παγκόσμιοι οργανισμοί, διεθνείς επενδυτές στις ΕΠΚΑ, διαχειριστές κεφαλαίων και DFI.

Διεθνείς επενδυτές και επενδυτές που εστιάζουν στις ΕΠΚΑ και στη βιωσιμότητα, ιδιώτες ή θεσμικοί

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε πρώιμα στάδια και στην ανάπτυξη επενδύσεων, με γνώμονα την καινοτομία

Εταιρείες αφιερωμένες στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με έμφαση στη βελτίωση του προφίλ τους ως προς το ESG
Επιχειρήσεις ΕΠΚΑ και επιχειρηματίες με καινοτόμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες

Επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές κεφαλαίων και επαγγελματίες επενδύσεων εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων

Φιλάνθρωποιεπενδυτές και εκπρόσωποι καταλυτικών κεφαλαίων

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπουργεία και κρατικοί φορείς

Η δική σας συμμετοχή στο ιστορικό γεγονός

Γίνετε Χορηγός! Επικοινωνήστε με την ομάδα του HIIN για να δείτε τις λεπτομέρειες & τα οφέλη της συμμετοχής σας
Γίνετε Μέγας Χορηγός! Επικοινωνήστε με την ομάδα του HIIN για να δείτε τις λεπτομέρειες & τα οφέλη της συμμετοχής σας

H εμπειρία της Αθήνας

Το 1ο Hellenic Impact Investing Conference θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16-02-2023

Οι Συνεργάτες του Εγχειρήματος

www.thehiin.org

Το HIIN (Hellenic Impact Investing Network) είναι το πρώτο ελληνικό δίκτυο για το Impact Investing (ΕΠΚΑ) στην Ελλάδα, με στόχο να δημιουργήσει συλλογική συνείδηση και να κινητοποιήσει δράσεις στην Αειφορία και στις επενδύσεις ΕΠΚΑ στην ελληνική και διεθνή κοινότητα επενδυτών και επιχειρηματιών.

www.tsomokos.gr

Η SGT - Tsomokos Communications είναι μια διεθνής επιχείρηση που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας και διοργανώνει μια επιτυχημένη σειρά εκδηλώσεων. Η τεχνογνωσία της SGT περιλαμβάνει προβολή σε ΜΜΕ, συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας, διαχείριση κρίσεων και δημόσιες σχέσεις.

www.phenixcapitalgroup.com

Η Phenix Capital Group είναι σύμβουλος επενδύσεων με αντίκτυπο που ειδικεύεται στη σύνδεση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επενδύσεων με αντίκτυπο με πληροφορίες αγοράς προστιθέμενης αξίας μέσω ψηφιακών βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων του κλάδου.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τις ΕΠΚΑ, για δραστηριότητες, τις δημοσιεύσεις και τις εκδηλώσεις του HIIN, εγγραφείτε παρακάτω. Με την αποστολή της ηλ. διεύθυνσής σας, δηλώνετε ότι επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail με πληροφορίες και ιδέες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Εγγραφή