Ορισμός των Επενδύσεων Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος (ΕΠΚΑ)

Eπένδυση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος αποτελεί οποιαδήποτε επένδυση με μεθοδολογία που επιδιώκει να δημιουργήσει οικονομικές αποδόσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί θετικό και μετρήσιμο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι ΕΠΚΑ πρέπει να πληρούν αυστηρά αυτά τα κριτήρια.

Οι ΕΠΚΑ μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές και στοχεύουν σε μια σειρά αποδόσεων ανάλογα με το προφίλ του επενδυτικού ρίσκου, τη γεωγραφία και την κατηγορία των επενδυτικών assets.

Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια κοινότητα ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών impact παρέχει κεφάλαια για την αντιμετώπιση των πιο δύσκολων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, σύμφωνα με την οδηγία του ΟΗΕ “Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN SDGs)” και σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η πρόσβαση στην ενέργεια, η παροχή στέγης, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Οι ΕΠΚΑ δεν είναι το ίδιο με την φιλανθρωπία, καθώς αποσκοπούν στη δημιουργία θετικών οικονομικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στο αντίστοιχο προφίλ επενδυτικού ρίσκου. Επίσης, δεν θα πρέπει να συγχέονται με την εταιρική ευθύνη (CSR), τις επενδύσεις κοινωνικής ευθύνης (SRI) ή τα κριτήρια ESG, καθώς όλα τα παραπάνω αποσκοπούν περισσότερο στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων μιας δραστηριότητας ή επένδυσης, παρά στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος.

Το HIIN για πρώτη φορά καθιέρωσε τον ορισμό του Impact Investing στην Ελλάδα ως «ΕΠΚΑ Επενδύσεις Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος», στη συνέντευξη του Προέδρου Κωστή Τσελένη στο CNN.gr και στον κο. Δημήτρη Μάλλα τον Ιούλιο του 2020 (“Πώς η Ελλάδα μπορεί να μπεί στο χάρτη των βιώσιμων επενδύσεων”). Υπογραμμίζουμε τη σθεναρή αντίθεση του ΗΙΙΝ στο “green washing” και στο “impact washing”, πρακτικές τις οποίες δυστυχώς εφαρμόζουν κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μερικοί σύμβουλοι επενδύσεων χαρακτηρίζοντας ως “Impact”, δραστηριότητες και επενδύσεις που δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω.

Συνοψίζοντας, το Impact Investing:
  • Είναι μια μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε κλάδο, κατηγορία assets, ή γεωγραφία
  • Δεν ανταγωνίζεται ούτε σχετίζεται με τη φιλανθρωπία ή την ανθρωπιστική βοήθεια (αλλά λειτουργεί συνεργειακά μ’ αυτές)
  • Αποτελεί κλειδί για την αντιμετώπιση των επερχόμενων παγκόσμιων προκλήσεων όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ, καθώς και για την έγκαιρη αξιοποίηση της χρηματοδότησης
  • Ήρθε για να μείνει, εξελίσσεται ραγδαία και έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες
  • Παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση, ειδικά από οικογένειες και ισχυρούς ιδιώτες επενδυτές HNWI
  • Εξελίσσεται σε ένα κύριο εργαλείο διαχείρισης και αξιοποίησης του πλούτου
  • Μπορεί να αποβεί μοναδική ευκαιρία επιχειρηματικότητας για συμβούλους/διαχειριστές επενδύσεων και τραπεζικούς οργανισμούς
  • Μπορεί να διαφοροποιήσει επενδυτικά χαρτοφυλάκια με καινοτόμες, ανεξάρτητες επενδύσεις
  • Μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία ζητήματα οικογενειακής διαδοχής και να εμπνεύσει την επόμενη γενιά
  • Αντιμετωπίζει προκλήσεις, χρειάζεται προσεκτική προσέγγιση και υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες

Στο HIIN καθορίζουμε τα κριτήρια των ΕΠΚΑ σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Global Impact Investing Network ( GIIN ).

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τις ΕΠΚΑ, για δραστηριότητες, τις δημοσιεύσεις και τις εκδηλώσεις του HIIN, εγγραφείτε παρακάτω. Με την αποστολή της ηλ. διεύθυνσής σας, δηλώνετε ότι επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail με πληροφορίες και ιδέες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Εγγραφή